Inspirowana herbem Japonii myszka

Maskarador

Inne prace z II edycji: