Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych. W związku z tym, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
    Alstor Sp. z o.o. A. Zwierzynski i Wspólnicy, z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12
    NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Damian Dziubę, z którym można się kontaktować za pośrednictwem maila: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Alstor:

W razie pytań, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym lub tradycyjną pocztą.

Zarząd Alstor