Żeby słońce mogło wzejść, pierwej zajść musi

Aron

Inne prace z aktualnej edycji: