Gdzie przyszłość spotyka się z przeszłością

Cisowa

Inne prace z VII edycji: