Przedłużamy konkurs Zainspirowani Japonią VIII

Ze względu dużą liczbę głosów i próśb z waszej strony podjęliśmy decyzję o przedłużeniu konkursu Zainspirowani Japonią VIII. Konkurs zostanie przedłużony o tydzień i  zakończy się 11.02.2018 r. a co za tym idzie również wszystkie daty podane we wcześniejszym regulaminie przesuną się o 7 dni. Zakończenie przyjmowania prac 11.02.2018 r. Posiedzenie Jury: 14.02.2018 r. Ogłoszenie werdyktu: 21.02.2018 r. Zakończenie…