Przedłużamy konkurs Zainspirowani Japonią VII!

Ze względu dużą liczbę głosów i próśb z waszej strony podjęliśmy decyzję o przedłużeniu konkursu Zainspirowani Japonią VII. Konkurs zostanie przedłużony o tydzień i  zakończy się 11.12.2016 r. a co za tym idzie również wszystkie daty podane we wcześniejszym regulaminie przesuną się o 7 dni. Zakończenie przyjmowania prac 11.12.2016 r. Posiedzenie Jury: 15.12.2016 r. Ogłoszenie…